6942452695 Τραϊνουπόλεως 36 - Κομοτηνή sezerchousein87@gmail.com